I kokkenet Knus Gynge
  • - Stedet, hvor tryghed, fællesskab og livsglæde er fundamentet, og hvor aktiviteter og sjove oplevelser skaber et godt sted at være. 

Pædagogikken

Naturvuggestuens målsætning for det enkelte barn er: 

  • at barnets personlighed udvikles i naturvuggestuen.
  • at barnet kan begå sig i samspil med andre i større eller mindre grupper.
  • at bidrage til at barnet får oplevelser af kulturel art.
  • at udvikle barnets sprog i dagligdagen.
  • at barnet oplever glæde ved, accept af og forståelse for sin egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse.
  • at give barnet et naturligt og godt forhold til naturen.
  • at barnet får den hjælp og støtte, det har brug for i det daglige.

I vores læreplan kan du læse om delmål og metoder til opfyldelse af målene.