I kokkenet Knus Gynge
  • - Stedet, hvor tryghed, fællesskab og livsglæde er fundamentet, og hvor aktiviteter og sjove oplevelser skaber et godt sted at være. 

Om Naturvuggestuen

Naturvuggestuen, er en del af Gregers Krabbe fællesskabet, som består af vuggestue, børnehave, friskole og SFO.

Naturvuggestuens personale, er overvejende pædagogisk uddannet og vi har en høj grad af faglighed, med indgående kendskab til de yngste børns behov. Vi er opdelt i tre grupper. De yngste, hvor det meget handler om tryghed og nærvær. De lidt ældre, der er parate til lidt flere udfordringer socialt, sprogligt og motorisk.

Vuggehaven, som er en overganggruppe mellem vuggestue og børnehave. Fælles for alle grupperne, er at vi tager udgangspunkt i det enkelte barns behov, hvilket betyder, at børnene ikke flyttes efter alder, men parathed. Der er, på samme måde, skabt en rød tråd mellem alle trin, der sikrer, at børnene kommer til, at opleve deres tid fra vuggestue til 9.kl. som en naturlig vej med en til enhver tid rette udfordring.

Vuggestuen er normeret til 20 børn og har til huse i en nyere tilbygning i forbindelse med børnehaven, indrettet specielt efter børnenes behov og med god plads, der tilgodeser deres udvikling. Vi har vores egen legeplads, som vi bruger flittigt. Herudover går vi ofte på ture i nærmiljøet, der byder på masser af muligheder.